Zpráva ze semináře "Second Life = Druhý život"

Zpráva ze semináře pořádaného Vzdělávacím centrem Národní technické knihovny.

Dne 20. října pořádalo Vzdělávací centrum Národní technické knihovny seminář s názvem „Second Life = Druhý život". Jednalo se o jeden seminář z bloku Elektronické sociální sítě. Akce se konala v rámci cyklu teoreticko-praktických seminářů Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2009", který je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci programu "Veřejné informační služby knihoven - Mimoškolní vzdělávání knihovníků".

 logo NTK

Pořadatel: Národní technická knihovna

Seminář lektorovaly Jarmila Havelková a Markéta Kukrechtová (mimo jiné členka týmu projektu KuInWeb - http://www.kuinweb.cz/) z Regionální knihovny Karviná (http://www.rkka.cz/). Jejich kolega, Ing. Roman Rybický, jim pak zdatně sekundoval přímo z knihovny v Karviné.

potize 

Na začátku byly technické potíže, které se podařilo vyřešit

Jarmila Havelková na úvod semináře účastníky seznámila s definicí Second Lifu (SL - v současné době pravděpodobně nejdokonalejší a nejúspěšnější simulace virtuálního světa). SL je odborníky vnímán jako „internet nové generace". Jedná se vlastně o celosvětovou 3D sociální síť a marketingový kanál, jenž je možno využít různými způsoby podle potřeb uživatelů (podnikání, vzdělávání, pomoc handicapovaným, sociální interakce-komunity, workshopy a konference).

Za vznikem SL stojí Philip Rosedale z Linden Lab (http://lindenlab.com/;  příjmení Linden v SL používají zaměstnanci a příbuzní Linden Lab), který měl v roce 1991 prvotní myšlenku k vytvoření díla, které reprezentuje svět mikrokosmu. V listopadu 2002 byla spuštěna testovací alfa verze SL, v roce 2003 pak proběhlo oficiální spuštění projektu. Celý SL je nyní založen na kreativitě uživatelů. Samotní tvůrci se starají o bezproblémový chod systémů, funkčnost serverů a technickou podporu.

Na závěr uvedla ještě slovníček pojmů jako avatar (virtuální osobnost reprezentující skutečného člověka), lindeny (měna SL), gestura (kombinace zvuku, animace a chatu v jednom objektu), fly (možnost létat), appearance (možnost volby vzhledu avatara), teleport (způsob přemísťování z jednoho místa na jiné), landmark (LM - odkaz na nějaké místo v SL obsahující fotografii místa, umístění a základní informace), inventář (úložiště všeho „hmotného", co vlastníte).

Účastníci byli upozorněni na různé problémy - např. vše, co je napsáno, se zobrazuje ostatním avatarům v okolí dvaceti metrů. Proto je potřeba použít soukromou zprávu (IM - Instant message), která se zobrazuje pouze tomu, komu je odeslána. Případně lze použít Group IM pro členy dané skupiny.

Následná část se zabývala samotným vytvořením profilu. Nejprve se samozřejmě musí nainstalovat příslušný software, v tomto případě klient. V tom nám pomohou internetové stránky Second Life v ČR (http://www.secondlife.cz/). Zde si lze i pro svůj SL nainstalovat češtinu, která je jedním z prvních jazyků, který si mohou uživatelé zvolit místo standardní angličtiny (RKK však používá angličtinu, z toho důvodu nebylo možno zodpovědět dotazy týkající se funkčnosti češtiny). Základní členství je zdarma, prémiové začíná na 9,95 dolarech (možnost vlastnit půdu, prodávat zboží apod.). Lektorka nás podrobně provedla prvním vstupem do SL, viděli jsme možnosti nastavení našeho působení v SL, stejně tak fungování menu (zobrazí se pravým tlačítkem myši) nebo pohyb avatara v prostředí. Neopomnělo se ani komunikaci v SL. Ta probíhá buď formou chatu nebo hlasového chatu (voice chat).

Dále nám bylo představeno české a slovenské město Bohemia, které vzniklo v roce 2007 a nyní čítá před 60 tisíc uživatelů. Město vede Rada města složená ze zástupců komunity a rozhoduje o dalším vývoji, správě, organizuje společenské akce apod. Každý člen Rady pomáhá při řešení problémů při pobytu ve městě, může však i obyvatele vykázat (na 25 hodin i navždy). Drobně jsme se dotkli i obchodních aktivit. Lze vytvářet zisk (vývoj her, módní návrhář, organizátor večírků), jelikož lze převádět interní měnu SL za reálnou měnu (250 LD za 1 USD). V SL mají své pobočky IBM, Toyota, Adidas, O2, mnohdy jde však o statické prezentace s odkazy na internetové stránky.

J. Havelková poté poradila, jak vytvořit vlastní profil avatara na internetové stránce https://join.secondlife.com/, kde je nejprve nutno uvést reálné údaje o své osobě (jméno, adresa, pohlaví - odhaduje se, že 15 % avatarů má opačné pohlaví než reálná osoba za ním). Jméno avatara si lze vymyslet, příjmení je nutno si vybrat z vygenerovaného seznamu. Po vytvoření profilu si lze vytvořit vzhled avatara. Celý profil je nutno aktivovat pomocí odkazu v potvrzovacím emailu. Dále nás podrobně provedla po jednotlivých částech v nastavení vzhledu avatara. Jednotlivými položkami byl výběr kůže (existují tzv. freebie obchody, kde lze zdarma vzít kůži), tělesné proporce (lze být člověkem, zvířetem či kombinací obojího), oblečení, doplňky avatara (základní vybavení je zdarma, jednotlivé položky jde aplikovat na avatara přetáhnutím z inventáře). Posledním nastavením byl pohyb avatara. Základním pohybem je samozřejmě chůze, ale pokročilejší uživatelé mohou měnit možnosti pohybu. Avataři mohou také létat.

M. Kukrechtová pak svojí prezentací Regionální knihovna Karviná (RKK) virtuálně představila projekt SL v jejich knihovně. K SL se knihovna připojila z důvodu vzdělávat sebe a vzdělávat jiné. RKK v roce 2008 zakoupila parcelu a vybudovala svoji virtuální knihovnu. Činnost zahájila 1. července 2008. Za cíl si dává virtuální prezentaci RKK v SL. Chce oslovit co největší počet návštěvníků (1. 7. 2008 - 12. 10. 2009: 6 441 avatarů) a seznámit je se svými produkty a službami. Formou zábavy je dovést ke zdrojům informací a poznání (návštěva reálné RKK). Knihovna chce dosáhnout nebo již dosáhla oslovení mladší a střední generace, zvětšení návštěvnosti webových stránek RKK aj. A jak to funguje? Pracovnice poboček podle harmonogramu (1 hodina denně pro celkem 10 pracovnic v otvírací době knihovny) poskytují v SL informace o knihovním fondu, provozu, akcích RKK a města Karviné či regionu. V případě nepřítomnosti avatara lze knihovnice kontaktovat pomocí ICQ v přízemí virtuální RKK. Mimo online konzultací si mohou prohlížet časopis SOVA (odkaz na internetové stránky knihovny) nebo zajít na virtuální galerii výstav z Galerie pod věží, kdy se jedná o simulaci reálné výstavy. Před budovou návštěvníci naleznou informační tabuli s informacemi o důležitých akcích knihovny a města.

RKK 

Regionální knihovna Karviná v Second Life

Virtuální knihovna má na svědomí již jednu konferenci, a to ve spolupráci s Kabinetem informačních studií a knihovnictví MU (http://kisk.phil.muni.cz/). Ta se odehrála 14. 1. 2009 v konferenčním sále za přítomnosti 86 avatarů, což je na Bohemii velmi dobrá účast. 

V závěrečné části se lektorky v SL spojily se svým kolegou R. Rybnickým, který seděl u počítače v Karviné. Znovu byly zopakovány minimální a doporučené požadavky na počítač (http://secondlife.com/support/system-requirements) - hlavně dobrá grafická karta, internet, 512 MB místa na disku. Poté nás pan Rybnický provedl městem Bohemia, názorně předvedl voice chat a létání.

Závěr

Za velké pozitivum považuji online spojení pomocí Second Life s technikem přímo v Karviné. Nejen, že byla ověřena funkčnost, ale i byla dána možnost se zeptat na technické detaily.

Z mého pohledu se dal až příliš velký prostor sekci vytvoření avatara. Tento prostor bych osobně zkrátila a volný prostor bych dala k dispozici virtuální části přímo v SL (pan Rybický v Karviné by očividně dokázal živě vyprávět dlouhé hodiny).

Celý seminář hodnotím za velmi zajímavý a prospěšný.

Prezentace použité v semináři naleznete na této adrese: http://www.techlib.cz/cs/sluzby/vzdelavaci-centrum/odborne-akce-pro-knihovnickou-verejnost/.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback