Zpráva ze semináře Zvukové knihy v roce 2010

Příspěvek shrnuje jednodenní seminář pro pracovníky zvukových oddělení v knihovnách Zvukové knihy v roce 2010. Popisuje čtyři uvedené příspěvky umožňující náhled na problematiku zvukových knih z více úhlů pohledů.

Již tradičně (od roku 1998) se v Městské knihovně v Třebíči (http://www.knihovnatr.cz/) konal 13. dubna seminář pro pracovníky zvukových oddělení. Na programu byly čtyři příspěvky, každý poměrně odlišného zaměření.

Minulost a v pozadí současnost zvukových knihoven

Na seminář se přihlásilo téměř čtyřicet knihovníků a dalších zájemců, kteří v sychravém počasí dorazili do příjemných prostor Hudebního oddělení hostitelské knihovny sice trochu zmáčení, ale každopádně dychtiví nových informací.

Po uvítacím proslovu ředitelky hostitelské knihovny Mgr. Marie Dočkalové a Bc. Jitky Němcové, která toto setkání organizačně zajišťovala, dostal slovo první z příspěvků.

Prezentace KTN

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana (http://www.ktn.cz/) v Praze ústy jejího ředitele pana Bohdana Rouleho prezentovala novinky v zpřístupňování a distribuci zvukových knih pro zrakově postižené. Již rok je v provozu Digitální knihovna těchto nahrávek, která má umožňovat jednodušší orientaci ve fondu KTN, navíc si uživatelé mohou sami stahovat jednotlivé tituly ve formátu MP3. Výhodou je samozřejmě i nižší cena oproti klasickému objednávání, kterou je v plánu snižovat i nadále (cílem je dostat se na cenu 50 Kč za kus). Knihovny mohou také využívat RSS kanál a mít tak snadný přístup k informacím o nově vydaných titulech. Pan Roule shrnul rok provozu Digitální knihovny, označil jej za velice úspěšný - počet stáhnutí a uživatelů, kteří DK využívají (zaznělo číslo 600), předčil původní očekávání provozovatelů. K fungování této služby bylo mnoho dotazů, padlo několik podnětných návrhů na její zlepšení (např. přidání možnosti vyhledávání podle načitatele dané knihy), ale řešil se především objednávkový formulář. Vědět kam a co vyplnit, je přece velmi důležité. Následně se debata překlopila do diskuze o výběru titulů k načítání - aneb Javořickou ano, nebo ne? Neboli četné požadavky nevidomých čtenářek oproti ochotě vedení jim vyhovět. Závěrem je nutné zmínit, že veškeré informace a aktuální zprávy najdete na webu KTN (http://www.ktn.cz/).

Příspěvek následující shrnoval seminář „Víme o sobě", který se konal 8. - 9. září 2009 v Kulturním zařízení minoritský klášter v Opavě. Pořadatelem byl vedle Knihovny Petra Bezruče v Opavě (http://www.okpb.cz/) i Svaz knihovníků a informačních pracovníků (http://skip.nkp.cz/) a souvisel s desetiletým výročím existence Zvukové knihovny v této instituci. Byl určen opět pro pracovníky oddělení pro zrakově postižené, nicméně vzhledem k zeměpisné poloze obou měst pořadatelé usoudili, že na každou z akcí dorazili jiní účastníci, bylo tedy velmi dobrým nápadem toto již uplynulé setkání zde v Třebíči shrnout. Opavský seminář trval dva dny a kromě doplnění mnoha užitečných informací z oblasti služeb pro slabozraké a nevidomé čtenáře a prezentace (většinou spojená s návštěvou těchto zařízení) místních organizací, které se zaměřují na pomoc osobám se zrakovým postižením, čekal na účastníky bohatý kulturní a zážitkový (cestovatelský) program. Do něj patřila i prohlídka pěchotního srubu OP-S 26 "U Milostovic". Nechyběly ani praktické ukázky - účastníci si mohli vyzkoušet, jaká je prostorová orientace nevidomé osoby na vlastní kůži a také si otestovat jízdu na tandemovém kole. Velký důraz byl také kladen na umění komunikace s nevidomým čtenářem, čemuž byla věnována přednáška PhDr. Terezy Kimplové. Prezentovala ředitelka Knihovny Petra Bezruče v Opavě Mgr. Zuzana Bornová.

Prezentace Opavské Zvukové knihovny

Po krátké přestávce přišlo na řadu představení studentského projektu Audioknihy.net (http://audioknihy.net/), který spadá pod KISK FF MU. Po obecném seznámení s cíli a činnostmi projektu a kompletním představení unikátního rozcestníku všech vydaných audioknih v ČR, který byl spuštěn 1. dubna letošního roku, následovalo zamyšlení nad spojením audioknih a knihoven. Mají v nich své místo? Členky týmu se domnívají, že ano a věří, že v tom nejsou samy! Byla zdůrazněna příležitost pro knihovny prostřednictvím audioknih nalákat mezi své čtenáře nové typy uživatelů (např. muže v produktivním věku, kteří tráví většinu svého pracovního dne na cestách), dále možnosti využívání portálu Audioknih.net při práci v knihovnách. Byly načrtnuty i možné formy spolupráce s projektem. S ní souvisí první důležitý krok ze strany knihoven - vyplnění dotazníku, který byl rozeslán všem hudebním oddělením knihoven v ČR. Návratnost je do dnešní chvíle jen třetinová, snad tento příspěvek povede k jejímu zvýšení.

Projekt Audioknihy.net

Závěr semináře patřil prezentaci audioknižního fondu vydavatelství Supraphon (http://supraphon.cz/), kde nechybělo mnoho zajímavých audio ukázek z portfolia této společnosti. Každou z nich zapáleně uvedla producentka vydavatelství Dr. Naďa Dvorská. Zároveň byla dána na vědomí výborná zpráva pro všechny knihovny, které audioknihy zařazují do svého fondu - sleva 20 % na nákup tohoto zboží pro zákazníky z řad knihoven. Účastníci dokonce ani neodešli s prázdnou - dárek ve formě jedné z audioknih a několika propagačních materiálů všechny velmi potěšil.

Představení Supraphonu

Seminář se povedl, velkým kladem zajisté byla již zmiňovaná různorodost příspěvků, díky níž si každý mohl najít to své. Co dodat? Každopádně to, že se budeme těšit na další ročník a přejeme mu co nejvíce osob - odborníků - z oblasti zvukových knih, kteří budou ochotní se s ostatními podělit o své zkušenosti, případně přijdou s čímkoli inovativním, co posune knihovny v nabídce služeb hendikepovaným čtenářům zase o kus dále.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback