Zvukové knihy v roce 2009

26. 4. 2009
Dne 7. 4. 2009 se v Městské knihovně v Třebíči konal jednodenní seminář s názvem Zvukové knihy v roce 2009. Hlavním tématem bylo zpřístupnění a půjčování zvukových dokumentů zrakově i jinak zdravotně postiženým čtenářům a prezentace zvukových oddělení některých knihoven.

Městská knihovna v Třebíči

 

Digitální internetová knihovna Knihovny K. E. Macana

Jako první představil ředitel Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana v Praze  novou digitální internetovou knihovnu, která byla spuštěna v lednu a umožňuje uživatelům stahovat zvukové soubory ve formátu mp3. Výhodou této knihovny pro uživatele spočívá především v tom, že není závislá na prohlížečích ani na operačních systémech. U čtenářů se setkala podle ředitele Bohdana Rouleho s velkým ohlasem, v současnosti ji využívá aktivně 200 čtenářů, 50 pasivně. Aby zájemce mohl tuto knihovnu využívat, musí být čtenářem knihovny. K tomu potřebuje průkazku, kterou získá na základě předložení průkazu ZTP/P nebo doporučení očního lékaře. Dále musí vyplnit přihlášku a podepsat prohlášení, že stažené soubory bude používat jen pro vlastní potřebu. Toto prohlášení musí obsahovat notářsky ověřený podpis, elektronický podpis nebo ho osobně podepsat před pracovníkem knihovny, který potvrdí správnost údajů. Pro urychlení zpřístupnění fondu lze toto prohlášení naskenovat a odeslat e-mailem, pak je však nutné poslat ho dodatečně i poštou jako fyzický dokument. Dále je nutné uvést e-mailovu adresu, na kterou bude uživateli zasláno přihlašovací jméno a heslo. Heslo si čtenář může následně změnit, musí ale obsahovat minimálně 8 znaků, z toho alespoň jedna číslovka. Po provedení těchto kroků, může čtenář poslouchat nahrávky přímo na stránkách digitální internetové knihovny prostřednictvím streamových přehravačů nebo je stahovat na svůj počítač. V současnosti se zde nachází 1044 titulů v mp3 formátu. Vyhledávání v katalogu lze omezit podle autora, názvu dokumentu či podle formátu, v němž má být požadovaný dokument uložen.

Dále pan Roule hovořil o novém způsobu objednávání zvukových dokumentů pro regionální knihovny. Do konce roku by měl být v této digitální internetové knihovně dokončen jednotný objednávkový systém, prostřednictvím kterého si jednotlivé knihovny budou moci rychleji a jednodušeji objednávat dokumenty ve formátu mp3 a zprostředkovávat je svým uživatelům. Zlepšení spočívá v tom, že odpadne papírové objednávání, vše proběhne prostřednictvím systému, kde budou mít jednotlivé knihovny neustále přehled o svých objednávkách. Mělo by dojít i ke zlevnění za jedno CD, mělo by stát 130 Kč. Aby mohly knihovny tento způsob fondu využívat, musí se přihlásit podobně jako obyčejný čtenář.

Šmidingerova knihovna ve Strakonicích

Jako druzí vystoupili na semináři paní Vokáčová a pan Verner ze Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích (www.knih-st.cz). Ve svém krátkém projevu představila paní Vokáčová zvukové oddělení a pan Verner, správce webových stránek, stručně promluvil o blind friendly verzi pro www stránky strakonické knihovny.

Šmidingerovu knihovnu založil v roce 1843 páter Šmidinger, jehož jméno nese dodnes. Od roku 1997 slouží jako krajská knihovna pro Jihočeský kraj, původně krajská knihovna sídlila v Českých Budějovicích, tam ale přišla o prostory. Oddělení pro nevidomé čtenáře je pobočkou Macanovy knihovny. Vlastní 3700 titulů zvukových knih na kazetách, toto oddělní využívá asi 200 čtenářů z kraje. Za rok půjčí přibližně 45 000 kazet. Nyní zavedli do nabídky i hudební CD, ve fondu jich vlastní 1500, a tuto službu využívá asi 1/3 nevidomých uživatelů knihovny a zájem stále stoupá. S velkým zájmem se setkalo i půjčování komentovaných seriálů pro nevidomé (Arabela, Sanitka, Chalupáři a Taková normální rodinka). Toto oddělní dále nabízí zásilkovou službu po kraji. Postiženému čtenáři dopraví požadovaný dokument domů a  tato služba si získala velkou oblibu.

Pan Verner pak přiblížil vznik a fungování verze internetových stránek přístupných pro nevidomé uživatele, které patří prý k jedněm z nejlepších. Tyto stránky vznikly z podnětu jeho předchůdce, který již v knihovně nepracuje. Stránky jsou vytvořeny v PHP, takže se jednoduše spravují, k tvorbě blind friendly verze není potřeba žádných speciálních programů. Veškeré změny a aktualizace provedené na normálních stránkách se okamžitě projeví i na verzi pro nevidomé. Jak na ně vstoupit? Jsou tři možnosti. Za prvé je možné kliknout na ikonku nacházející se v pravé horní části stránek vedle ikon pro volbu jazyka, za druhé se nachází odkaz v dolní části menu a poslední možností je klávesová zkratka Alt+B a stisknutí Enteru. Celé stránky pro nevidomé je pak možné ovládat pomocí klávesových zkratek. Pro správné fungování těchto stránek je však třeba, aby měl uživatel nainstalované speciální programy, které dle jedné z návštěvnic semináře jsou poměrně drahé.

Klubová setkávání ve zvukové knihovně ve Vsetíně

Třetím bodem programu semináře byla klubová setkávání ve zvukové knihovně ve Vsetíně. Pavlína Panovcová představila zvukové oddělení Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, které se také specializuje na potřeby zrakově postižených čtenářů. Masarykova knihovna má jednu hlavní budovu a tři dětská oddělení v různých částech města a právě v jednom z nich byla v roce 1992 otevřena zvuková knihovna. Je to první zařízení svého druhu ve valašském regionu. Na počátku mělo 12 uživatelů a 14 titulů, v současnosti služeb využívá 38 čtenářů a disponuje 1000 titulů na kazetách, CD a mp3. Počítače v knihovně jsou vybaveny speciálními programy pro slabozraké, mají internet s hlasovým výstupem a televizní lupu.

Pro postižené pořádají také různé akce, setkávání, aby jim umožnili získávat nové informace, poznávat nové lidi, ale především je zapojili do běžného života. Od roku 1992 fungují takzvaná „klubová setkávání", která probíhají každé první úterý v měsíci, kromě letních prázdnin. Na tato setkávání mohou postižené doprovázet rodinní příslušníci, přátelé, ale může se ho zúčastnit každý, kdo má zájem. V programu těchto akcí bývají například setkání se zastupiteli města nebo pracovníky ze sociální správy, s kterými mohou projednat své problémy a podat jim návrhy na zlepšení životních podmínek; dále literární besedy na různá témata, případně diskuze s autory a společná čtení. Oblíbené jsou také cestopisné přednášky. Během nich není možné promítat fotky či filmy, přesto je prý i o pouhé vyprávění o různých zemích velký zájem. Každoročně v březnu se koná koncert pro nevidomé studentů Masarykova gymnázia a v prosinci setkání s dětmi z folklorního souboru Malá Jesenka. V roce 2007 při oslavě 15. výročí zvukové knihovny proběhl koncert nevidomého klavíristy, který zároveň učí postižené pracovat s počítačovými programy pro nevidomé. Od téhož roku je zvuková knihovna přístupná také jinak zdravotně postiženým.

Do budoucna by vsetínská knihovna chtěla rozšířit nabídku zvukových dokumentů, především ve formátu mp3. Připravuje spolupráci se základní školou Integra, kterou navštěvují zdravé i postižené děti, a rozšířit zvukový fond pro děti. Dále by chtěla zavést donáškovou službu do domova důchodců a pokračovat ve svých úspěšných klubových setkáváních.

Závěr

V závěru semináře byl udělen prostor pro diskuzi a dotazy. Hlavním tématem byl přechod z kazet na formát mp3. Zatímco ředitel Macanovy knihovny tento přechod podporuje, většina ostatních pracovníků zvukových oddělení tvrdí, že uživatelé si na přechod z kazet na CD zvykají těžko, nemluvě o možnosti stažení souborů ve formátu mp3 na flash disk přímo v knihovně. Pan Roule uvedl, že jim nic jiného nezbyde, protože kazety do pěti let vymizí a jiná možnost nebude. Problémy se zavedením mp3 formátu jsou způsobeny hlavně vysokým věkem většiny uživatelů, kteří se nechtějí nic nového učit.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback